Sign in

WorqCompany

Türkiye özellikle son yıllarda, bu alandaki kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerin de etkisiyle yabancıların ve yabancı şirketlerin faaliyet göstermek istediği ülkelerden biri haline geldi. Türkiye’ye taşınmak ve işlerini Türkiye’de genişletmek isteyen yabancıların bunun için öncelikle şirket kurması gerekiyor. Bu yazıda yabancıların Türkiye’de işyeri açmak ve Türkiye’de şirket kurmak için takip etmesi gereken yasal ve pratik süreçleri açıklamaya çalışacağız.

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasını düzenleyen mevzuat ve dayanak Doğrudan Yabancı Yatırımlar hakkındaki 4875 Sayılı Kanun. Bu kanundaki şu hükümler yabancı yatırımcıların, şirketlerin ya da kişilerin Türkiye’de işyeri açma ve şirket kurmalarını güvence altına alır:

1. “Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.”


Şahıs şirketi kuracaksınız ve ödeyeceğiniz vergiler ile bu vergilerin oranlarını mı merak ediyorsunuz? Bu yazıda şahıs şirketi vergileriyle ilgili aradığınız bütün bilgileri bulabilirsiniz.

Şahıs şirketleri bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan şirketlerdir. İşletme sahipleri tüm kararlarda tek yetkilidir. Kuruluş için tek bir adres yeterlidir. Kolayca kurulup, kapatılabildiği için de şahıs şirketleri yeni iş kuracaklar için en çok tercih edilen şirket türüdür. Öte yandan şahıs şirketlerinin gelirleri arttıkça tabi oldukları vergi oranları da artar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler şu başlıklar altında sıralanabilir.

Gelir Vergisi-Geçici Vergi

Katma Değer Vergisi (KDV)

Muhtasar Beyannamesi (Stopaj vergileri)

Gelir Vergisi — Geçici Vergi

Şahıs şirketleri gelir…


Çok teknik bilgilerden biri olarak düşünülen muhtasar beyanname, özellikle şirketinin muhasebe süreçleriyle ilgili yakından bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir vergi beyan türü. Aylık ya da yılda 4 kez verilen bu beyan türüyle ilgili ayrıntıları yazımızda bir araya getirdik.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer verilen muhtasar beyanname, işverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi işlemi olarak özetlenebilir. Vergi sorumlusunun yükümlülüğünde olan bu beyan türü vergi mükellefinin sorumluluğunda değildir. Başkasına ait vergi borcunun ödenmesinden sorumlu olan taraf vergi sorumlusu olarak adlandırılır.

Muhtasar beyannamede vergi…


Muhasebe süreçlerinde adı en çok geçen ödemelerden biri olan stopaj, dikkatle takip edilmesi gereken bir vergi biçimi. Her işletmenin oranları ve dönemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olması gereken bu süreçteki tüm detayları bir araya topladık.

Sözcük anlamı olarak “kaynaktan kesme” olarak tanımlanan stopaj uzun yıllardır tahsil edilen bir vergi kalemi olarak muhasebe süreçlerinde yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının vergi tahsilini daha hızlı ve garantili olarak gerçekleştirmesini sağlayan bu yöntemle gelir, meydana gelir gelmez devlet tarafından gelirin kaynağından kesiliyor. Böylece özellikle düşük tutarlı matrahların vergilendirilmesinin garanti altına alınması sağlanıyor.

Kısaca anlatmak gerekirse bu vergi biçimi Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi kazançlara…


Şahıs şirketleri kurulduktan sonra en çok merak edilen konuların başında nelerin gider gösterilebileceği geliyor. Şirketin işin gerçekleştirilmesi için harcadığı giderler belli bir oranda ve bazı şartlara bağlı olarak vergi matrahından düşülebilir. Muhasebe süreçlerinde en çok sorulan bu sorunun cevabını yazımızda bir araya getirdik.

Yeni bir iş kurarken tek başına veya birkaç ortakla kurulabilen şahıs şirketleri uygulamasının kolaylığı ve sorumlulukları itibariyle çok tercih edilen yöntemlerden biri. Kuruluşun ardından yapılan işin türüne göre farklı gider kalemleri oluşuyor. Şirketin işleri büyüdükçe yani iş hacmi arttıkça gider kalemleri de artıyor ve şirket kazancında yük oluşturmaya başlıyor. Bu nedenle kanunla belirlenen kurallar çerçevesinde iş için…


Yeni bir şirket kuracaksınız ve aklınızda bir sürü farklı soru var. Bunlardan en önemlilerinden biri de şirket kurma maliyeti. İşte şirket kurmanın ana maliyetleri:

Şirket kurmanın maliyeti, işlerinizin büyüklüğü ve yoğunluğu ile ilgili. Çünkü kuracağınız şirketin türü yapacağınız işin ekonomik boyutuna göre farklılık gösterecektir. Çünkü farklı şirket türlerinin farklı kuruluş masrafları var. Bu yazıda şahıs şirketi kurma maliyeti, limited şirket kurma maliyeti ve anonim şirket kurma maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs işletmeleri; bilinen adıyla şahış şirketleri, bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan işletmelerdir. İşletme sahipleri tüm kararlarda tek yetkilidir. Kuruluş için tek bir adres yeterlidir…


Son dönemin en popüler işlerinden olan e-ticaret artık neredeyse alışverişin yeni biçimi haline geldi. Özellikle 2020 yılıyla birlikte artan büyük talep artık birçok küçük işletmenin de bu alana yönelmesine neden oldu. Peki bir e-ticaret firması nasıl kurulur? Aylık giderleri arasında neler var?

İnternetin hayatımızın her alanına dahil olmasıyla birlikte alışveriş tercihleri de çok değişti. 2020 yılıyla birlikte yaşanan talebin hızla artması ve birçok KOBİ’nin satışlarını internet üzerinden gerçekleştirmesi ise bu alanda kurulan şirket sayısını artırdı. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte e-ticaret şirketinizi kurabilir ve internet üzerinden satışa başlayabilirsiniz.

Hangi Tür Şirket E-Ticaret İçin Uygundur?

Bir e-ticaret firması kurarken öncelikle hangi tür…


Dijital kanallar hayatın her alanında daha hızlı ve güvenilir çözümler üretmeye devam ediyor. Muhasebe süreçlerinin en önemli adımlarından biri olan faturalar artık elektronik ortamda düzenleniyor. E-fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda gönderilen fatura türü olarak tanımlanıyor.

Faturaların alıcılar ve satıcılar arasında güvenilir ve hızlı olarak iletilmesi iş dünyasının önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Bu anlamda teknolojik gelişmelerin ticaret hayatını kolaylaştıran araçlarından biri olan e-fatura ve e-arşiv uygulaması e-dönüşüm uygulamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu sistem sayesinde tüm iş yerleri ve mükellefler rahatça e-fatura düzenleyebilir ve e-arşiv üzerinde eski faturaların takibini yapabilir hale geldi. Ülkemizde 5…


İşletmeniz küçük olsa da doğru ve organize mali tablolara sahip olmak, daha verimli ve etkili bir iş düzeni anlamına gelir. Şirketinizin başarısının barometresi sayılabilecek finansal raporlar, bakış açınızı nasıl değiştirir? Bu yazıda bu sorunun yanıtlarını aramaya çalışacağız.

İster dev bir holding olun ister küçük bir işletmenin sahibi olun, mali tablolar her şirket için gerekli ve mevcut durumun tespiti ve gelecek projeksiyonunun geliştirilmesi için olmazsa olmazdır.

Gelin öncelikle mali tablonun ne demek olduğuna bakalım. Mali tablolar bir şirketin halihazırdaki durumunu somut biçimde ortaya çıkaran hesaplamalar ve dökümlerdir. …


Zor ve kriz ortamında geçen 2020 yılının ardından beklentiler artık yeni yılın daha stabil geçmesi yönünde. Peki finansal düzenlemeler içerisinde 2021 yılında vergi mükellefleri için neler değişecek? Belli başlı ve çok merak edilen vergileri ve yapılan yenilikleri bu yazımızda derledik.

Şirketinizi açtığınız ilk günden itibaren kazancınız oranında vergilendirme usullerine tabi olursunuz. Her sene başında düzenlenen ve açıklanan rakamlarla bu vergiler belirli dönemlerde mükellefler tarafından ödenir. Vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenir. Bu kapsamda 2021 yılına ilişkin olarak da Resmi Gazete’de yayınlanan muhtelif Karar ve Tebliğlerde gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Öte…

WorqCompany

Fikrinizi İşe Dönüştürün!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store