Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketi kuracaksınız ve ödeyeceğiniz vergiler ile bu vergilerin oranlarını mı merak ediyorsunuz? Bu yazıda şahıs şirketi vergileriyle ilgili aradığınız bütün bilgileri bulabilirsiniz.

Şahıs şirketleri bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan şirketlerdir. İşletme sahipleri tüm kararlarda tek yetkilidir. Kuruluş için tek bir adres yeterlidir. Kolayca kurulup, kapatılabildiği için de şahıs şirketleri yeni iş kuracaklar için en çok tercih edilen şirket türüdür. Öte yandan şahıs şirketlerinin gelirleri arttıkça tabi oldukları vergi oranları da artar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler şu başlıklar altında sıralanabilir.

Gelir Vergisi-Geçici Vergi

Katma Değer Vergisi (KDV)

Muhtasar Beyannamesi (Stopaj vergileri)

Gelir Vergisi — Geçici Vergi

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidir. Bu nedenle her sene 25 Mart’a kadar bir önceki yılın mali kâr ya da zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirirler. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi’nde hesaplanan vergi “artan oranlı dilime” göre hesaplanır. Artan oranlı dilim yüzde 15’ten başlayarak yüzde 35’e kadar yükselir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin ilk taksiti Mart ayı sonuna kadar 2. taksiti Temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi dilimleri 2021 yılı için şöyle belirlenmiştir:

Gelir vergisinin dönem içinde beyan edilmesi ise Geçici Vergi olarak adlandırılır.

Gelir ve gider arasındaki fark üzerinden hesaplanan bir vergidir. 3 aylık dönemlerde ödenmesine rağmen kümüle hesaplanır. Ödenecek vergi çıkmasa bile şahıs şirketi sahibi bunun damga vergisini ödenmek zorundadır. Damga vergisi ise 74,90 TL dir. Şubat, Mayıs, Ağustos, ve Kasım, aylarında beyan edilir ve ayın 17’sinde ödenir.

29 yaşın altındaysanız 29 Yaş Altı Genç Girişimciler Desteğinden faydalanabilirsiniz. Böylece şirketinizi kurduktan sonraki 3 vergilendirme dönemi boyunca 75 bin TL’ye kadar gelirleriniz için Gelir Vergisi’nden muaf olursunuz.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken vergilerden biri de katma değer vergisidir. KDV ödemesi hesaplaması şöyle yapılır:

Ödeyeceğiniz KDV, sattığınız mal veya hizmetin KDV’si ile aldığınız mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farktır. Aylık olarak hesaplanır ve her ayın 26’sında ödenir. Ödenecek KDV çıkmasa bile mükellef bunun damga vergisini ödenmek zorundadır. Damga vergisi tutarı 58,80 TL’dir.

Muhtasar Beyanname

10 kişiden az çalışanınız var ise üç ayda bir, 10 kişiden çok çalışanınız varsa ayda bir verilir. Muhtasar beyannamede kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı, çalışanların gelir vergileri gibi sayılar beyan edilir.

Kira stopajı ise kiralık ofis ya da işyeri kullanan şahıs şirketleri için geçerlidir. Kiracı şahıs şirketi sahipleri işyeri kirasının yüzde 10’u kadar stopaj öder. Kira stopajı aylık hesaplanır ve 3 ayda bir ödenir. Bu arada kira stopajının oranı dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.

Bunların dışında eğer şirket sahibi herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmıyorsa kendi adına Bağ-Kur primi ödemesi gerekir. Şirketi kurduğunuzda SGK’lı olarak çalışıyorsanız ve şahıs şirketiniz halen faalken sigortalılığınız biterse –çalıştığınız işyerinden ayrılırsanız- otomatik olarak Bağ-Kur’lu olursunuz ve yine prim ödemeniz gerekir. Bağ-Kur primi aylık 1055,36 TL’dir.

Firmanızı kolay ve hızlı kurabilirsiniz. Tıklayın

Fikrinizi İşe Dönüştürün!